Locul României este alături de democrațiile occidentale. Opțiunea noastră pentru UE și pentru NATO este firească și trebuie să rămână piatra de temelie a politicii noastre externe. Calea cea mai sigură pentru a ne îndeplini obiectivele naționale este de a lucra alături de partenerii și aliații noștri din organismele internaționale.

Ca deputat, mi s-a încredințat onoarea de a reprezenta țara noastră în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Sunt președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă și membru al Comisiei pentru Migrație, Refugiați și Persoane Strămutate.

Munca în aceste comisii s-a concretizat în câteva rapoarte importante care mi-au fost încredințate. Am putut aduce în atenția Adunării Parlamentare situația migranților, în special a copiilor, dar și progresele democratice din unele state membre. În prezent, lucrez la un raport pe tema migrației economice dinspre statele estice înspre cele occidentale, încercând să evidențiez impactul economic și demografic major pe care îl are acest fenomen asupra întregii Europe.