Am fost ales de cetățenii din Dolj pentru a-i reprezenta în Parlamentul României. De la începutul activității de parlamentar și până acum, am semnat 96 de proiecte de lege, am adresat foarte multe întrebări și interpelări membrilor Guvernului și am căpătat o largă experiență a dezbaterii parlamentare în comisiile de specialitate și în plen.

În actualul mandat, am avut inițiative de modificare și completare a Legii Educației, a Codului Fiscal, a legii de funcționare a Administrației Publice Locale, dar și legi care să dea o mai mare libertate companiilor private. În prezent, sunt membru în Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Mă preocupă în mod deosebit schimbările în arhitectura Uniunii Europene și îmi fac o prioritate din apărarea dreptului românilor care trăiesc și muncesc pe teritoriul altor țări europene. Raportul la care lucrez, pe tema „Migrația muncii din Estul Europei către țările occidentale și impactul acesteia asupra țărilor de origine”, se înscrie în aceeași sferă a preocupărilor mele.

În același timp, am în atenție provocările pe care le are de înfruntat țara noastră într-un viitor dominat de tehnologie: evoluțiile demografice, automatizarea și impactul asupra forței de muncă, dar și felul cum noile metode de comunicare afectează procesul democratic.